Otvaranje firme  - za buduće klijente besplatno

 

Pokrećete biznis? Odluka je vaša, papiri su naši. Savetujemo vas  i vodimo kroz proces registracije.

Proces registracije firme podrazumeva niz koraka koje možete obaviti sami ili uz našu pomoć i savete.

 

Otvaranje firme

 

Proces otvaranja firme i kako možemo da vam pomognemo:

 • Izbor pravne forme – najčešće pravne forme DOO i Preduzetnici – šta koja forma podrazumeva, koje su prednosti i mane i šta dugoročno donosi, šta odgovara vašem poslovnom modelu?
 • Da li želite vašu firmu u sistemu PDVa?
 • Izbor naziva firme – kod izbora poslovnog imena treba imati u vidu poštovanje smernica i zakonskih pravila i ograničenja
 • Izbor šifre delatnosti – odnosi se na pretežnu delatnost koju će firma obavljati, a određuje se u skladu sa zakonom o klasifikaciji delatnosti i može biti važna zbog obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase
 • Definisanje sedišta firme i poslovnih adresa – fizičke adrese i adrese za prijem elektronske pošte
 • Priprema osnivačkog akta  za pravna lica  - osnivački akt definiše sva pitanja vezana za poslovanje i upravljanje i obavezno mora biti overen kod notara
 • Uplata osnivačkog kapitala za pravna lica na namenski račun kod poslovne banke
 • Popunjavanje registracione prijave i podnošenje zahteva za registraciju Agenciji za privredne registre
 • Rešenje o registraciji izdaje Agencija za privredne registre
 • Otvaranje poslovnog računa kod izabrane banke
 • Ugovor sa izabranom knjigovodstvenom agencijom i ovlašćenje za podnošenje poreskih prijava

 

Otvaranje firme

Zakažite besplatne konsultacije! Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja!