Samostalnim preduzetnicima nudimo potpunu i sveobuhvatnu podršku u poslovanju koja pored standardnog seta knjigovodstvenih usluga uključuje i finansijsko i poresko savetovanje. Pored toga nudimo mogućnost za dodatne administrativne usluge.

 

Knjigovodstvo za preduzetnike

 

Standardan set knjigovodstvenih usluga i savetovanje

 

 • Finansijsko knjigovodstvo - vođenje glavne knjige i pomoćnih analitičkih evidencija (analitika kupaca, dobavljača i sl.) uz dnevno ažurno knjiženje ulaznih i izlaznih faktura, izvoda i detaljnu analitiku operativnih troškova prema vrstama
 • Robno knjigovodstvo - podrazumeva izrade ulaznih kalkulacija i evidentiranje promena u robnom knjigovodstvu
 • Analitička evidencija osnovnih sredstava i obračun amortizacije
 • Vođenje propisane PDV evidencije i obračun poreza na dodatu vrednost
 • Obračun poreza na dohodak po odbitku za plaćanja fizičkim licima kao i poreza na dobit po odbitku za plaćanja prema nerezidentima ukoliko je primenjivo
 • Obračun poreza na imovinu i lokalnih taksi po potrebi
 • Izrada završnog računa i podnošenje finansijskih izveštaja
 • Obračun godišnjeg poreza na dohodak
 • Podnošenje svih vrsta poreskih prijava, usaglašavanja stanja sa poreskom upravom, učestvovanje u eventualnim kontrolama Poreske uprave
 • Obračun zarada zaposlenih, podnošenje poreskih prijava za zarade
 • Savetovanje iz oblasti primene poreskih propisa i propisa iz oblasti finansija

 

Knjigovodstvo za preduzetnike

 

Dodatne administrativne usluge i usluge podrške poslovanju.

 

 • Fakturisanje, evidencija primljenih i datih računa i kreiranje naloga za plaćanja
 • Prijave i odjave zaposlenih (kod fondova za socijalno osiguranje)
 • Priprema računovodstvene dokumentacije za banke (po potrebi)
 • Čuvanje poslovne dokumentacije po isteku godine u skladu sa zakonskim rokovima i priprema za izlučivanje

 

Cene knjigovodstvenih usluga 

Pročitajte

Zakažite besplatne konsultacije! Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja!