U skladu sa najnovijim izmenama Zakona o porezu na dohodak građana neoporeziv iznos zarade je 18.300,00 dinara i primenjuje se kod obračuna i plaćanja poreza na zarade i naknade zarade od 1. januara 2021. godine. Iznos je u primeni do 31.01.2022. godine.